Mediebyrå Barometern
april2024

Trendbrott – medieinvesteringarna fortsätter att öka

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 22,3 procent under april, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då april 2024 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2023. Månadens vinnare blev podcast och tuffast hade kategorin dagspress. Totalt förmedlades under april drygt 1,5 miljarder kronor. 

För andra månaden i rad ökar medieinvesteringarna. Under april uppvisade de totala investeringarna en positiv tillväxt om 22,3 procent. En majoritet av mediekategorierna uppvisade positiv tillväxt; podcast, online video, sociala medier, radio, utomhus/trafikreklam, bio, online display. TV, sök och tidskrifter. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då april 2024 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2023.

– Ökningen präglas av en extra faktureringsvecka jämfört med samma månad 2023, vilket påverkar resultatet med cirka 12–15 procent. Vi ser alltså en reell ökning om 7–10 procent jämfört med föregående år. Trots detta måste april ses som en stark månad för medieinvesteringarna. För andra månaden i rad ökar investeringarna och vi kan stå inför ett trendbrott där medieinvesteringarna börjar vända uppåt. De totala investeringarna under perioden januari-april 2024 är den högsta noteringen sedan 2019, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Några få mediekategorier backade under mars. Tuffast hade dagspress som uppvisade en negativ tillväxt om 16,2 procent. Ackumulerat, under årets fyra första månader, är det DR/Annonsblad som har minskat mest. Detta med en negativ tillväxt om 37,4 procent.

– Givet den extra faktureringsveckan ökar de flesta kategorier kraftigt jämfört med föregående år, men trots detta kan vi dra några slutsatser. Radio, podcast, online video och sociala medier gör all-time-high; inte bara för april utan totalt, sett över alla år och alla månader. Dessa kategorier går just nu mycket starkt och under perioden januari-april har ljudmedia ökat med 25 procent, online video med 33 procent och sociala medier 23 procent. Dagspress påverkas inte i lika hög utsträckning av en extra faktureringsvecka och fortsätter att tappa, noteringen i april landar på en negativ tillväxt om 16 procent, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 11/6, 13/8, 10/9, 15/10, 12/11 och 17/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2024 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2024 som PDF

Apr 2024
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut