preload 01

Mediebyråbarometern oktober 2018

2018-11-13

Högtryck för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 4 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. Totalt förmedlades under oktober nästan 1,8 miljarder kronor, vilket är den högsta noteringen för i år. Sett till enskilda mediekategorier blev den stora vinnaren i oktober utomhus/trafikreklam med en positiv tillväxt om 20 procent. Den mediekategori som hade det tuffast under månaden var bio som backade med 25 procent.

Oktober blev en mycket stark månad för medieinvesteringarna och flertalet kategorier ökade. Totalt under månaden förmedlades nästan 1,8 miljarder kronor – vilket är den högsta nivån för i år. Mediekategorin utomhus/trafikreklam ökade mest under månaden, med en positiv tillväxt om 20 procent. Även kategorierna radio, online video, TV, sök och online display uppvisade positiv tillväxt under månaden.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv och under oktober ökade investeringarna med hela 4 procent. De flesta mediekategorier gynnas av en fortsatt hög annonskonjunktur. Några tecken på vikande eller avsvalnande konjunktur för kommunikations- och konsumtionsdrivna företag på den svenska marknaden syns inte. Den absolut största ökningen under oktober stod utomhus/trafikreklam för – vilket kan ses som ett tecken på annonsörernas behov av varumärkesskapande annonsering. Radio fortsätter att växa och en del av förklaringen kan vara ökad räckvidd för den kommersiella radion i och med de nya tillstånden, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som hade det tuffast under oktober var bio, som backade med 25 procent. Även kategorierna dagspress kväll, populärpress, DR/Annonsblad, dagspress storstad, fackpress, sociala medier och dagspress landsort uppvisade negativ tillväxt under oktober. Ackumulerat, hittills i år, står populärpress för den största tillbakagången med en negativ tillväxt om 17,6 procent.

– Print fortsätter visserligen att tappa, dock inte lika dramatiskt som vissa tidigare månader. Några printtitlar, med starka varumärken, verkar ha börjat landa i en stabilare annonsaffär – så pass att kategorin enstaka månader ökar, avslutar Staffan Slörner.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 11 december.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF