preload 01

Mediebyråbarometern september 2017

2017-10-10

Högt tryckt för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 2,7 procent under september, jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har medieinvesteringarna ökat med totalt 3,6 procent, vilket motsvarar en ökning på omkring 360 miljoner kronor. De stora vinnarna i september blev radio, utomhus/trafikreklam och dagspress landsort. Den mediekategori som hade det tuffast under månaden var dagspress storstad. Totalt förmedlades under september drygt 1,3 miljarder kronor.

Mediebyrå
Barometern

Sep 2017

September blev en stark månad för medieinvesteringarna, som totalt ökade med 2,7 procent, jämfört med samma period föregående år. De mediekategorier som ökade under september var radio, utomhus/trafikreklam, dagspress landsort, TV, sök samt bio. Månadens stora vinnare blev radio som uppvisade en positiv tillväxt om 20,2 procent. Radio är även den kategori som procentuellt har ökat mest hittills i år, med en positiv tillväxt om 23,9 procent, vilket motsvarar en ökning om närmare 70 miljoner kronor. Ackumulerat i år har medieinvesteringarna totalt sett ökat med 3,6 procent.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv. Medieköpen ökade i september med 2,7 procent, detta trots höga jämförelsetal. Högkonjunkturen på marknaden håller i sig, efterfrågan ökar och priserna stiger. Men, noterbart är att medieköpen i de digitala kanalerna i princip ligger stilla. Den kraftiga tillväxt som digitala medier har upplevt under tio års tid har sedan ett år tillbaka mattats av, och september bekräftar detta faktum, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under september 2017 var dagspress storstad som uppvisade en negativ tillväxt om 23,7 procent. Ackumulerat i år har kategorin haft en negativ tillväxt om 21,2 procent, vilket gör dagspress storstad till den mediekategori som har backat mest hittills i år – både procentuellt och i faktiska tal. Även kategorierna dagspress kväll, DR/Annonsblad, populärpress, fackpress och internet backade under september.

– Mediekategorin TV ökade kraftigt i september, dock är jämförelsen mot en relativt svag månad 2016. Men trots det får TV anses gå mycket bra, med slutsålda kanaler och höjda priser som kompenserar den fallande PUT:en. Konflikten mellan Discovery Networks och Com Hem syns inte till i siffrorna för september, dock kan de komma att synas i oktober om Discovery Networks tvingas kreditera de underleveranser som konflikten innebar för TV-nätverket. Landsortspress gör en mycket stark månad, med övriga printkategorier fortsätter att falla – främst dagspress storstad. Hittills i år har kategorin tappat över 130 miljoner kronor i medieinvesteringar, detta på en marknad som samtidigt har ökat med 380 miljoner kronor, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2017: 7/11, 12/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel