Mediebyrå Barometern

Rekordår för internet och DR under 2008

Under 2008 ökade de förmedlade annonsvolymerna med 5 procent till drygt 12,3 miljarder, en ökning som motsvarar nära 550 miljoner. Vinnarna under året blev framförallt internet och landsortspress, men även de mindre mediekategorierna bio och DR.

2008 inleddes på samma höga nivåer som 2007 och volymerna var något starkare ackumulerat vid maj månads utgång. Jämfört med tidigare år var försäljningen extra stark under juni, vilket placerade de totala investeringarna 2008 på en nivå långt över tidigare år. Därefter följde en turbulent höst med höga investeringar framförallt under september efter OS, men också vissa månader med volymer under 2007 års nivåer. Året avslutades med en nedgång på 11 procent för december 2008 jämfört med december 2007.

Vinnarna under året var framförallt internet, landsortspress, bio och DR som är de medieslag som ökade kraftigast. Även TV och utomhusreklam ökade. Ett mycket starkt resultat i slutet av året lyfte helårssiffrorna för utomhusreklam. De medieslag som backade är kvällspress, storstadspress och radio. Magasin låg kvar på ungefär samma nivå som under 2007.

– Trots inbromsningen sista månaden kan vi konstatera att 2008 var ett år då de volymer som medlemmarna i Sveriges Mediebyråer förmedlade var 5 procent större än under 2007. En stor anledning till att investeringarna ökar totalt sett är att våra medlemmar har breddat sin kompetens till att omfatta internet och DR i mycket större utsträckning – mer två tredjedelar av ökningen kommer från dessa två mediekategorier, säger Per Rosvall.

– En anledning till att 2008 blev ett rekordår för medieinvesteringarna är att juni var en ovanligt stark månad och att det var då som nästan hela ökningen tillkom. Intressant att notera är att en enda månad med stora idrottsevenemang, som i detta fall Fotbolls-EM, kan påverka helårsresultatet så kraftigt. Vi ser också en tendens att säsongen för tunga medieinvesteringarna förskjutits från de klassiska högsäsongsmånaderna, då det är trångt i kanalerna, till de traditionellt mindre investeringsintensiva månaderna, säger Martin Hugosson, Managing Director, OMD Göteborg.

Mediekategorier som ökar 2008:
DR 58 procent
Internet 20 procent
Bio 20 procent
Dagspress landsort 12 procent
TV 4 procent
Utomhus 2 procent

Mediekategorier som minskar 2008:
Dagspress storstad -5 procent
Kvällspress -3 procent
Radio -3 procent
Fackpress -1 procent

Kommande publiceringsdatum
Mediebyråbarometern publiceras klockan 9.00 den 17 februari (januari 09), den 17 mars (februari 09), 21 april (mars 09) 19 maj (april 09) och 16 juni (maj 09).

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006