Mediebyrå Barometern

10-procentig tillväxt under första halvåret

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer fortsätter att öka vilket Mediebyråbarometern för perioden januari till juni 2008 visar. Enbart i juni påvisas en uppgång på 33 procent. När första halvåret summeras ligger ökningen på cirka 10 procent, totalt motsvarar det en förmedlad volym på cirka 6,5 miljarder kronor.

Trots larmrapporter om en vikande konjunktur har året utvecklats mycket väl för Sveriges Mediebyråer, som kan se en stark ökning för samtliga medier även om internet och TV är de stora tillväxtmotorerna.

– De medieslag som gått bäst under årets första halvår är internet, TV och landsortspress. En tydlig trend är att annonsörer som tidigare exempelvis enbart valt en stark lokaltidning för sin annonsering, nu i större utsträckning väljer att ta in en mediebyrå som kvalificerad rådgivare vilket medfört ett bredare val av mediekanaler som exempelvis inkluderar regional-TV och -radio, internet och direktreklam. Detta leder till att våra medlemmar förmedlar allt större volymer, säger Per Rosvall , VD för Sveriges Mediebyråer.

Juni – glödhet månad för Sveriges Mediebyråer!
Mediebyråernas omsättning ökar med 33 procent under juni 2008 jämfört med samma månad föregående år. TV ökar med 65 procent i juni och 10 procent totalt under 2008 jämfört med 2007. Det ses som en effekt av en förlängd säsong och av det stora sportevenemanget Fotbolls-EM.

Radio har efter en stark månad i juni, med en ökning på 17 procent, vuxit med 5 procent under 2008. Internet har ökat 22 procent under 2008, men i juni är ökningen 48 procent.

– Våra medlemmarna ser ingen avmattning för internet, snarare tvärtom. Investeringarna i juni är ett bra exempel på det, kommenterar Per Rosvall.

Dagspress landsort ökar med 18 procent hittills under 2008 medan dagspress storstad backar med 7 procent i juni och 2 procent hittills 2008. Kvällspress ökar med 23 procent under juni men backar 1 procent hittills 2008. Utomhusreklam har vänt den negativa trenden som inledde året och genom en ökning på 55 procent i juni, så visar medieslaget nu en tillväxt på 8 procent.

– Positivt är också att våra medlemmar har prickat in den starkaste biosommaren under 2000-talet, vilket en ökning på 159 procent jämfört med juni 2007 är ett konkret bevis på, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i juni:
Bio 159%
TV 65%
Utomhus 55%
Internet 48%
Kvällspress 23%
Dagspress landsort 18 %
Radio 17%
Veckopress 3%

Mediekategorier som minskar i juni:
Fackpress -14%
Dagspress storstad -7%

Juli – viss avmattning från heta juni…
Mediebyråernas omsättning minskar med 6 procent under juli 2008 jämfört med samma månad föregående år. Totalt har investeringarna som mediebyråerna hanterar ökat med 9 procent under perioden januari – juli 2008.

– Juli månad brukar innebär lägre investeringar och annonsvolymer. Därför är det svårt att svara på om nedgången på 6 procent beror på enstaka kampanjer eller är början på en nedgång i konjunkturen för mediebyråbranschen, säger Per Rosvall.

TV ökar med 4 procent i juli och 9 procent totalt under 2008 jämfört med 2007. Radio, som fram till halvårsskiftet hade ökat 5 procent, tappar 46 procent i juli och är nu på samma nivå totalt sett om man jämför 2008 mot 2007. Internet backar för första månaden på mycket länge med 12 procent och ligger totalt sett på en ökning på 22 procent.

– I ett land som Sverige där vi vill njuta av solen går internetanvändandet generellt ner under sommaren vilket leder till att annonsörerna väljer andra kanaler för att nå sina målgrupper. Detta kan till viss del förklara nedgången under juli och det gör att enstaka kampanjer får stor effekt på resultatet, vilket kan noteras även i år, kommenterar Per Rosvall.

Dagspress landsort ökar med 19 procent hittills under 2008, medan dagspress storstad backar med 19 procent i juli, och har tappat 3 procent hittills 2008. Kvällspress ökar med 2 procent under juli.

Utomhusreklam fortsätter den positiva utvecklingen och har uppnått en ökning på 4 procent under 2008, trots ett tapp på 40 procent under juli.

– De medieslag som gått bäst hittills i år är internet, TV samt dagspress landsort. Och efter en mycket stark sommar är även bio en av vinnarna med en uppgång på 13 procent, säger Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i juli:
Bio 126%
Veckopress 38%
Dagspress landsort 32 %
TV 4%
Kvällspress 2%

Mediekategorier som minskar i juli:
Radio -46%
Utomhus -40%
Dagspress storstad -19%
Internet -12%
Fackpress -2%

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23 Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006