Mediebyrå Barometern
maj2024

Medieinvesteringarna backar på bred front

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 12,4 procent under maj, jämfört med samma period föregående år. Dock kan minskningen till stor del tillskrivas icke periodiserad data då maj 2023 hade ytterligare en faktureringsvecka jämfört med 2024. Totalt förmedlades under maj drygt 1,2 miljarder kronor. 

Under maj uppvisade medieinvesteringarna en negativ tillväxt om totalt 12,4 procent. Dock kan minskningen till stor del tillskrivas icke periodiserad data då maj 2023 hade ytterligare en faktureringsvecka jämfört med 2024. Trots detta var det några mediekategorier som ökade under maj: bio, podcast och utomhus/trafikreklam. Bio var den kategori som ökade mest under månaden, detta med en positiv tillväxt om 29,8 procent.

– Medieinvesteringarna backade på bred front under maj. Men, en ytterligare faktureringsvecka samma period föregående år påverkar resultatet och vi ser en reell ökning om cirka 1-3 procent jämfört med maj 2023. Med hänsyn till detta håller alltså den positiva trend för medieinvesteringarna som vi sett de senaste månaderna i sig. Ackumulerat 2024 har de totala investeringarna ökat med 3,4 procent, motsvarande 210 miljoner kronor, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

De flesta mediekategorier backade under maj och tuffast hade kategorin sök med en negativ tillväxt om 29 procent. Även följande kategorier backade under maj; dagspress, TV, DR/Annonsblad, sociala medier, tidskrifter, online display och online video. Ackumulerat, hittills i år, är DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 33,3 procent.

– Bio, podcast och utomhus/trafikreklam är de kategorier som ökade mest i maj jämfört med samma månad 2023. Framför allt går utomhus/trafikreklam mycket bra, trots höga jämförelsetal. Noteringen för kategorin är den näst högsta någonsin för en majmånad – trots en faktureringsvecka mindre. Dagspress och TV gick däremot emot trenden då de tappade stort i maj. Båda kategorierna minskade med över 20 procent och tappet för dessa massmedier ser inte ut att avta. De senaste två åren har TV tappat över 1,1 miljard kronor och dagspress 270 miljoner när man tittar på 12-månaders rullande medieköp. Stora belopp på kort tid och även om både TV-nätverk och tidskrifter ställer om till digitala annonsintäkter kan man knappast kompensera för den här typen av dramatiska minskningar, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 13/8, 10/9, 15/10, 12/11 och 17/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2024 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2024 som Excel

May 2024
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Mediebyrå Barometern

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006